• Pełna księgowość (KH), skierowana do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, komandytowych.
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) oraz ryczałt, dla osób samozatrudnionych, prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, spółek cywilnych, jawnych i partnerskich.
  • Kadry i płace, dotyczące firm zatrudniających pracowników na umowę o pracę, zlecenia czy umowy o dzieło. 
  • Prowadzenie ewidencji do celów VAT.
  • Rozliczanie VAT w transakcjach międzynarodowych.
  • Rozliczanie podatku dochodowego PIT i CIT.
  • Rozliczanie ZUS.
  • Analiza finansowa twojej firmy.
  • Sporządzanie sprawozdań do GUS.
  • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej.