Ceny naszych usług ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z klientem i uzależnione są od rodzaju prowadzonej ewidencji oraz ilości dokumentów księgowych w danym miesiącu.

Orientacyjny cennik za miesięczną obsługę księgową, przy zastosowaniu wyceny opartej na ilości dokumentów księgowych w miesiącu, przedstawia się w następujący sposób:

  • Ryczałt – od 198,00 zł.

  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów – od 298,00 zł.

  • Księgi handlowe – od 598,00 zł.

  • Kadry i płace – od 49,00 zł.

Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę - Gucci